3.02.2009

AldisUdris

Pazemīgs ir tas, kas klusē neatrisināmu jautājumu priekšā, jo pasaules plāni cilvēka prātam nav izdibināmi. Pazemīgs ir tas, kam otra – gan tuva, gan tāla – ciešanas sāp tāpat kā savas paša, kaut arī viņš nav cietis.

10.12.2008

AldisUdris

Līksms gars, mācīja Sv. Asīzes Francisks, ir drošākais līdzeklis pret neskaitāmajām ļaunuma cilpām un slazdiem. Velna lielākais triumfs ir tad, kad viņš spēj kādam Dieva kalpam laupīt līksmu prātu.

25.11.2008

AldisUdris

Vai tiešām cilvēks nekam tik labprāt nenotic kā ļaunām valodām par savu tuvāko? Tās nejauši kaut kur dzirdējis, viņš labprāt atkārto saprasto un pārprasto, pievienodams vēl savu porciju rauga. Pietiek laikrakstā vai kaut kur citur publiskā vietā izteikt negatīvu spriedumu, un jau to visur dzird pieminam, gan smejoties, gan liekulīgi skumstot. Nevienam neiekrīt prātā ļauno valodu čūskai uzmīt uz galvas, … Read More

29.08.2002

AldisUdris

Viens no baigākiem faktiem: cilvēks no miesas un kaula, ar savu vienreizīgo likteni, pēkšņi un neatrodami var nozust.

12.07.2002

AldisUdris

Smagi grēkojam: ja neatbildam uz ikdienas errastību purvā grimstošā saucienu, ja izliekamies kurli pret skumju jūrā slīkstošā kliedzienu; ja noraidām nesavtīgu dāvanu; ja neatbildam uz vēstuli, kas nav rakstīta aiz gara laika vai iedomības; ja pieņemam, ka kaimiņš ir kurls, un tāpēc diendienā liekam viņam ciest zāles pļāvēja tarkšķi; ja ar nevajadzīgu, bezpersonisku, nepamatotu zvanīšanu pa tālruni saraustām gabalos ar … Read More

1.07.2002

AldisUdris

Katram atsevišķam cilvēkam es gribētu teikt: tu nemaz nezini, cik laimīgs esi, un tālab esi saīdzis. Staigāelpoceļovai tas nav prieks? Vai tu neesi savu vaigu piekļāvis bērza zīdainajam stumbram? Un vai tu savas dvēseles un miesas tērpu esi saskaņojis ar koka daiļumu? Vai tu esi redzējis priedi, kas saules norietā laistās kā izkausēts varš? Ar redzīgām acīm tu esi akls, … Read More