08.01.2019.

Liga

Pasaule spēj radīt problēmas mierā, bet Dievs spēj ienest mieru problēmās.