14.03.2003

AldisUdris

Ja cilvēks ir dzirdējis Jēzus Kristus sludināšanu, viņš nekad nebūs tāds, kā bija, un mani arī neinteresē, kāds viņš bija. Viņš var sacīt, ka nepievērš tam uzmanību, viņš var izlikties aizmirsis par to, bet viņš vairs nav tas pats, un jebkurā brīdī patiesība var ienākt viņa apziņā, izārdot visu viņa viltus mieru un laimes ilūziju.

7.03.2003

AldisUdris

Lieta, kas pasargā cilvēku no panikas, ir viņa attiecības ar Dievu. Ja viņš paliek atkarīgs vienīgi no sevis un savas paša drosmes, var pienākt brīdis, kad viņa drosme noplok un nav kur to atjaunot.

18.02.2003

AldisUdris

Ir vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka Dievu neinteresē nekas, ko es Viņam pienesu; viss, ko Viņš vēlas no manis, ir pilnīga manis paša nodošanās.

12.02.2003

AldisUdris

Ja es savu uzticību pašā pamatā lieku uz cilvēcīgiem radījumiem, es savu dzīvi beigšu izmisumā; es iegūšu rūgtumu uz visu, jo esmu paļāvies uz cilvēkiem un cerējis, ka cilvēks spēj būt tāds, kāds tas nekad nespēj būt – pilnīgi pareizs. Nekad neuzticies nekam citam kā vienīgi Dieva Žēlastībai sevī vai kādā citā.

21.01.2003

AldisUdris

Nav nekādas nepieciešamības Dievam uzstāt, lai mūsu dzīve vienmēr būtu piepildīta ar prieku un drošību; vienkārši gaidi uz Dievu un laid savas saknes dziļi Viņā.

22.10.2002

AldisUdris

Ja Jēzus mums pavēlētu darīt lietas, ko pats nespētu novest līdz galam, Viņš būtu melis. Un ja mēs savu nespēju padarām par klupšanas akmeni vai par šķērsli paklausībai, tas nozīmē, ka Dievam stāstam, ka tur ir kaut kas, ko Viņš nav vēlējies ievērot. Katrs mūsu pašpaļāvības elements ir caur Dieva spēku jāpazudina uz nāvi. Tas mirklis, kad mēs atzīsim sevis … Read More

9.10.2002

AldisUdris

Kāda ir drauga pazīme? Vai tā izpaužas apstāklī, ka viņš tev atklāj savus apslēptākos noskumšanas iemeslus? Nē, tieši otrādi, draugs tev atklāj savus apslēptākos prieka avotus. Daudzi cilvēki tev centīsies uzticēt viņu apslēptās bēdas, bet tuvības galējā pazīme ir tā, ka viņi dalīsies ar tevi savos apslēptajos priekos. Vai mēs jebkad esam atļāvuši Dievam mums pastāstīkas Viņa sirdi dara priecīgu? … Read More

27.08.2002

AldisUdris

“Nāciet šurp pie Manis…” (Mateja ev.11:28) Vai nav pazemojoši dzirdēka mums ir jānāk pie Jēzus? Padomā par lietām, kas stājas tam pretī. Ja vēlies uzzinācik īsts tu patiesībā esi, pārbaudi sevi caur šiem vārdiem: “Nāciet šurp pie Manis…”. Katrā dimensijā, kur neesi patiess, tu strīdēsies vai arī centīsies šo jautājumu atlikt uz vēlāku laiku, nevis nākt; tu iesi cauri bēdām, … Read More

8.08.2002

AldisUdris

Mēs neieaugam garīgās attiecībās soli pa solim – mums vai nu ir attiecības, vai arī to nav. Dievs neturpina mūs attīrīt vairāk un vairāk no grēkiem – “Bet ja mēs dzīvojam gaismā,” mēs esam šķīstīti “no visiem grēkiem” (1.Jāņa 1:7). Tas ir paklausības jautājums, un, ja reiz paklausām, attiecības vienā mirklī ir nodibinātas vislabākajā stāvoklī. Bet ja turpretī novēršamies no … Read More