19.11.2003

AldisUdris

Dieva mīlestība Jēzū Kristū ir tāda, ka Viņš spēj paņemt visnederīgāko cilvēku – nederīgu izturēt, nederīgu cīnīties, nederīgu pārvarēt morālas dabas šķēršļus – un darīt viņu nevis tikai derīgu izturēt un cīnīties, bet derīgu nostāties pretī vislielākajiem morālas dabas šķēršļiem un visspēcīgākajai sātana varai un iznākt no cīņas vairāk nekā uzvarētājam.

27.10.2003

AldisUdris

Tici tam, ko tu redzēji, kad atradies saules gaismā. Kad tiksi iearts laukā un Dieva garīgie gadalaiki ies tev pāri – kad tevi mērcēs kušanas ūdeņi no aukstās, bargās ziemas, kad sajutīsi savādu, sāpīgu tiekšanos pēc pavasara – paliec veltījumā Viņam. Viņš zina sezonas, cauri kurām jāiziet tavai dvēselei, līdzīgi kā Viņš tam liek notikt dabā.

22.09.2003

AldisUdris

Kamēr tu neiemācīsies pirmajā nomoda mirklī rīta agrumā plaši atvērt vaļā savas sirds durvis un ļaut pa tām ienākt Dievam, tu visu dienu darbosies uz nepareizas nots. Atrauj savas durvis plaši vaļā un lūdz savu Tēvu slepenībā; un visas caur lūgšanu atsegtās lietas apklās Dieva tuvums.

4.09.2003

AldisUdris

Caur Atpirkšanu Dievs nokārto lietas ar cilvēka pagātni. Viņš to panāk pa diviem ceļiem: piedodot un padarot pagātni par brīnišķīgu sējumu, kas nesīs nākotnes ražu.

21.07.2003

AldisUdris

Dieva žēlastības brīnums ir tas, ka Viņš var darīt pagātni kā baltu lapu, it kā tā vispār nebūtu bijusi. Viņš var “griezt par labu visus tos gadus, kuros jūsu ražu postīja siseņi, …cirmeņi vaboles un kukaiņi, dažādi grauzēji…” (Joēla gr. 2:25)

30.06.2003

AldisUdris

Kad mēģināsim pasaudzēt savus spēkus, tie bezdarbībā izsīks. Iztērē līdz galam visu, ko esi no Viņa saņēmis. Tu redzēsi, ka Dieva atjaunotais spēks ir daudz lielāks nekā viss tavs iztērētais spēks.

20.06.2003

AldisUdris

Tiem, kas nav izgudrojuši kādu savu atpūtas vietu, Dievs Pats kļūst par kalnu klusumu un jūras plašumu. Caur lūgšanu, Bībeles lasīšanu un meditāciju parasta nolaista dzīve iegūst godības pilnas brīvdienas ar Dievu, kuru laikā dvēsele tiek atjaunota, pat atrazdamās dziļā un tumšā ielejā.

4.06.2003

AldisUdris

Nekad nav riska attiecībā uz mīlestības izpaušanu vārdos. Ja turpretī mīlestība ir atturīga, tā kļūst par noslēpumainu bagātību, kas cilvēku nogurdina un novājina. Turi to atvērtu; lai nekas to neslēpj dzīves garāmgājēju skatam.

22.05.2003

AldisUdris

Meklējot tu atradīsi, ka vienīgi Jaunā Derība vistiešākā veidā atklāj mūsu nožēlojamo tieksmi palikt pie savām domām un savām tiesībām. Bet Svētais Gars man sniedz spēku redzēt tālāk par savu tiesību apvārsni.

9.05.2003

AldisUdris

Cilvēks uzskata savas tiesības uz sevi kā visvarenāko lietu, bet īstenībā tas ir pēdējais šķērslis Jēzum Kristum sākt staigāt Savus ceļus cauri šī cilvēka dzīvei.