29.07.2010

AldisUdris

Dievs vienmēr paklausa lūgšanu: “Dievs, lieto mani!”

17.06.2010

AldisUdris

Tas vien, ka neviens nesūdzas, nenozīmē, ka visi parašūti darbojas nevainojami.

9.06.2010

AldisUdris

Cilvēks, kurš uzdrīkstas izniekot vienu savas dzīves stundu, nav atklājis tās vērtību.

7.06.2010

AldisUdris

Pārbaudījumi nav ticības ienaidnieki, bet gan izdevības pārliecināties par Dieva uzticamību.

24.05.2010

AldisUdris

Uzvara nav iespējama bez cīņas.

12.05.2010

AldisUdris

Mēdz jautāt, kāpēc tik daudzi draudžu locekļi piedzīvo neveiksmi. Viena no atbildēm ir atrodama sekojošā līdzībā: Kad kādam zēnam jautāja, kāpēc viņš bija izkritis no gultas, viņš atbildēja: “Droši vien tāpēc, ka es paliku pārāk tuvu iekāpšanas vietai”.

13.04.2010

AldisUdris

Mainīties un mainīties uz labu ir divas dažādas lietas.

7.04.2010

AldisUdris

Nāve nomira, kad Kristus augšāmcēlās.

26.03.2010

AldisUdris

Pasaule vēlas redzēt ticības praktizētājus, nevis ticības aizstāvjus.

6.03.2010

AldisUdris

Kādas jaunas reliģijas dibinātājs reiz ieradās pie franču valstsvīra un diplomāta Šarla Morisa Taleirāna un sūdzējās par to, ka nespēj savai ticībai piepulcināt nevienu jaunu dvēseli. “Kā jūs ieteiktu man rīkoties?” – viņš jautāja. “Es došu jums šādu padomu,” atbildēja Taleirāns, “panākiet, lai jūsu pretinieki jūs piesit krustā, tad nomirstiet, un, pats galvenais, pēc trim dienām uzcelieties no nāves.”