12.05.2003

AldisUdris

Kur sākas mīlestība? Mājās… Mācīsimies mīlēt savā ģimenē. Varbūt mūsu pašu ģimenē ir ļoti nabadzīgi cilvēki, bet mēs viņus neievērojam. Mums nav laika uzsmaidīt viņiem, nav laika parunā–ties vienam ar otru. Ienesīsim šo mīlestību, šo sirsnību paši savās mājās, un jūs redzēsiet pārmaiņas.

1.05.2003

AldisUdris

Mums jākļūst svētiem nevis tāpēc, ka vēlamies justies svēti, bet gan tāpēc, lai Kristus varētu pilnībā dzīvot savu dzīvi mūsos.

18.04.2003

AldisUdris

Ciešanas, ja tās tiek pieņemtas un paciestas, kopumā ir prieks. Atcerieties, ka Kristus ciešanas vienmēr beidzas ar Kristus augšāmcelšanās prieku. Tāpēc, ja savā sirdī jūs jūtat Kristus ciešanas, atcerieties, ka nāks augšāmcelšanās un atausīs Lieldienu prieks. Nekad neļaujiet savu sirdi piepildīt ar bēdām tik ļoti, ka aizmirstos prieks par augšāmcēlušos Kristu. Ciešanas vienas pašas prieku nenes, bet ciešanās uzlūkojot Kristu, … Read More

7.04.2003

AldisUdris

Apustulis Pāvils ir teicis: “Katram ir jādara, kā viņš ir nolēmis, bet labprātīgi, bez piespiešanās, jo Dievs mīl priecīgu devēju.” Visvairāk dod tas, kurš dod ar prieku. Ja jums ir grūtības darbā un jūs tās pieņemat ar prieku, ar platu smaidu gan šajā, gan citās situācijās, tad cilvēki redzēs jūsu labos darbus un slavēs Tēvu. Visla–bākais veids, kā izrādīt savu … Read More

21.03.2003

AldisUdris

Viss, ko mēs darām ir tikai piliens okeānā. Bet, ja mēs to nedarītu, okeāns būtu par vienu pilienu mazāks. Mums nav iemesla būt nomāktiem, mazdūšīgiem un nelaimīgiem, jo to visu mēs darām Jēzum. Es zinu, ka ir tūkstošu tūkstošiem nabagu, bet šajā brīdī es domāju tikai par vienu. Jēzus bija tikai viens, un es turu Viņu pie vārda. Viņš ir … Read More

4.03.2003

AldisUdris

Esiet patiesi Kristus līdzstrādnieki. Izstarojiet un dzīvojiet Viņa dzīvi. Esiet mierinājuma eņģeļi slimajiem, draugi mazajiem, un mīliet viens otru ar īpaši dedzīgu mīlestību, kā ikvienu no jums mīl Dievs. Esiet laipni viens pret otru savās mājās. Esiet laipni pret tiem, kas jums apkārt. Labāk, lai jūs kļūdāties laipnībā, nekā veicat brīnumdarbus nelaipnībā. Bieži vien tikai viens vārds, viens skatiens vai … Read More

7.02.2003

AldisUdris

Dievs ir klusuma draugs. Mums jāmeklē Dievs, bet Viņš nav atrodams troksnī un nemierā. Skat, kā daba, koki, puķes un zāle aug pilnīgā klusumā. Lūk, kā zvaigznes, mēness un saule pārvietojas klusējot! Jo vairāk mēs iegūstam klusā lūgšanā, jo vairāk mēs varam dot savā ikdienas dzīvē. Klusums mūsos veido jaunus uzskatus par visu.

31.01.2003

AldisUdris

Var būt brīži, kad atklājas, ka mēs izšķiežam savu dārgo dzīvi un aprokam talantus. Mūsu dzīve tiek izšķiesta, ja izmantojam tikai prāta gaismu. Mūsu dzīvei nav jēgas, ja mēs nelūkojamies uz Kristu…

23.01.2003

AldisUdris

Ir ļoti sāpīgi apzināties, kas notiek Rietumu zemēs – bērns tiek iznīcināts, baidoties, ka bērnu būs par daudz, ka tos vajadzēs pabarot un izglītot. Es uzskatu, ka cilvēki, kuri tā rīkojas, ir visnabadzīgākie pasaulē. Bērns ir Dieva dāvana. Manuprāt, visnabadzīgākā zeme ir tā, kur jānogalina nedzimušais, lai nodrošinātu vairāk lietu un izpriecu. Šie cilvēki baidās pabarot vēl vienu bērnu! Bez … Read More

14.01.2003

AldisUdris

Ātrākais un pārliecinošākais ceļš uz uzmanīgu attieksmei pret citiem ir caur valodu – izmantojiet to citu labā. Ja jūs domājat labu par citiem, tad jūs arī runāsiet labu par viņiem. No sirds pārpilnības runā mute. Ja jūsu sirds ir mīlestības pilna, tad jūs arī runāsiet mīlestību. Runas ļaunuma spēks ir ļoti reāls – asāks nekā nazis, tas ievaino un rada … Read More