25.07.2005

AldisUdris

Ir kāds dievišķs tilts, uz kura ticīgajam ir priekšrocība stāvēt. Tas ir tilts starp Dieva pilnīgo gribu, Kristus atklāsmi mūsos, godības cerību, un Viņa pieļaujošo gribu – visu to ļauno, ko cilvēkam ir ļauts radīt ar savu izvēli. Lidmašīnu bojāejas, zemestrīces vai slimības skar vienlīdz ticīgos kā neticīgos. Tā nav Dieva pilnīgā griba, bet tas tiek pieļauts. Tomēr ticīgajiem nav … Read More

1.07.2005

AldisUdris

Dievs nav jāsistematizē un jāizprot – tā ir neticīgo nodarbošanās. Dievam ir jāklausa, Viņš ir jāpielūdz. Man bieži vien ir ienākusi prātā doma, ka gudram teologam vajadzētu izpārdot savas teoloģijas grāmatas un par iegūto naudu nopirkt teleskopu, lai raudzītos zvaigznēs un klusētu. Viens šāds vakars liktu ikvienam atzīt savu patieso neziņu blakus gaismas Tēvam un pārdzīvot to, ko pārdzīvoja Ījabs: … Read More

19.11.2004

AldisUdris

Ja pārpilnīgai kristīgai dzīvei vajadzētu lielu apņemšanos, gribasspēku, intelektu, talantu un spējas, tad mēs visi būtu pārāk vāji, akli un dumji, lai to jelkad sasniegtu. (..) Dieva atbilde pārpilnīgai dzīvei ir apzināti darīta aizsniedzama vājajiem, neveiksminiekiem, atstumtajiem, neizglītotajiem, tiem, kuri zaudējuši cerību. Dieva atbilde vienmēr būs neticami vienkārša – kristietim ir jāiemācās ticēt un pieņemt tās vienkāršību. Dieva risinājumam ir … Read More

29.09.2004

AldisUdris

Novērojot, no kā cilvēki baidās, var ļoti viegli konstatēt, ko viņi pielūdz. Daudzi ir norūpējušies par finansiāla rakstura lietām, tātad viņi uzskata, ka no trūkuma viņus pasargās nauda, nevis Tēvs debesīs. Daži ar baiļu trīsām tuvojas jebkuriem ierēdņiem, atklājot, ka apzināti vai neapzināti savas cerības ir likuši uz šīs pasaules varenajiem. Daži baidās no cilvēku darbiem, jo viņu cerību avots … Read More

16.08.2004

AldisUdris

Pieņēmis cilvēka izskatu, Jēzus iztukšoja pats Sevi, un tāpēc Viņam nācās visu nepieciešamo ik dienas saņemt no Tēva. Miesa māca, ka, lai saņemtu kaut ko no Dieva, mums ir jābūt īpaši apdāvinātiem vai stipriem ticībā, jo Viņš dod tikai tiem, kuri prot smagi strādāt, pareizi atzīt savus grēkus, sekot pareizajai mācībai vai, citādi sakot, alkatīgi tvert. Jēzus ir uzvarējis alkatību … Read More

4.02.2004

AldisUdris

Vairākums mēra savas ticības lielumu tūlītēji saskatāmos rezultātos; mazākums saka, ka ticība palielinās tieši proporcionāli tam, cik ilgi cilvēks gaida, nesaņēmis neko. Vairākums augstu vērtē zināšanas, pārpildītas pierakstu klades un smagu sirdi ar nastām, kuras spēj celt vienīgi Kristus; mazākumam sirdi pārpilda mīlestība. Vairākums negrozāmi un stingri pastāv Bauslībā, stāstot par Dieva sodu un liekot kristiešiem vai nu sacensties, vai … Read More

1.12.2003

AldisUdris

Atklājums, ka Kristus mājo mūsos, sniedz mums vēl vienu priekšrocību: klusums mums kļūst par svētību. Kamēr mēs saspringti meklējam Kristu gan šur, gan tur, un mums liekas, ka nespējam Viņu atrast, mēs alkstam mierinājuma un iedrošinājuma, kuru dod Viņa balss. Ja vien Viņš mūs uzrunātu, mēs varētu turpināt savu ceļu pārliecībā, ka esam Viņu atkal atraduši, vai vismaz apziņā, ka … Read More

13.11.2003

AldisUdris

Kamēr mums netiek dotas problēmas un pārliecība, ka mums pietrūkst spēka to pārvarēšanai, mēs ļoti reti varam saskatīt paši savus trūkumus. Mēs esam paštaisni. Bet, pārliecinājušies par savām vājībām, mēs iemācāmies biedroties ar grēciniekiem, just viņiem līdzi un apraudāt viņu grēkus. Nepietiek ar to, ka mēs ienīstam grēku tā, kā Dievs to ienīst (kā daudzi to māca), mums ir arī … Read More

21.10.2002

AldisUdris

Ir tik ļoti svarīgi uzvarēt cīņā pret visu nebūtisko, nesvarīgo, sīko, nenozīmīgo – neļaut, ka nenozīmīgas lietas dominē pār mūsu dzīvi. Gadījās, ka kādam vīrietim laimējās izglābties lidmašīnas katastrofā, kurā ļoti daudzi aizgāja bojā. Rezultātā viņš klīda viens pats starp mirušo cilvēku ķermeņiem, meklēdams savu ceļasomu! Ļoti daudzi kristieši uzvedas līdzīgi, klaiņodami pa mirstošo pasauli un meklēdami nebūtiskus sīkumus. Vai … Read More

30.09.2002

AldisUdris

Mums ir mācīts, ka Jēzus ir Labais Gans. Tātad mēs esam Viņa avis, un mūsu pienākums ir paklausīgi sekot. Dieva uzdevums ir vadīt mūs un aivest līdz mūsu galamērķim. Tas ir Viņa darbs – zinākurp mēs ejam, vest mūs atpakaļ uz ceļa un meklēja esam nomaldījušies. Vai saprotacik tas lieliski – ļaut Dievam būt Dievam? Jūsu vienīgais pienākums ir ar … Read More