7.11.2006

AldisUdris

Jaunā Derība nevienā vietā neliecina, ka būtu bijis kaut viens cilvēks, kas baidītos tuvoties Jēzum. Bija kādi, kas viņu izsmēja. Bija kādi, kas viņu apskauda. Bija cilvēki, kas Viņu nesaprata. Bija ļaudis, kas Jēzu vienkārši cienīja. Taču nebija neviena,kas Viņu uzskatītu par pārāk svētu un debešķīgu, lai Viņam pieskartos. Nebija neviena cilvēka, kas netuvojās Viņam tāpēc, ka baidījās tapt atraidīts.

3.11.2006

AldisUdris

Jēzus zina, kā tu jūties. Tu esi zem stobra savā darbā? Jēzus pazīst tavas sajūtas. Tev ir jāizdara vairāk nekā cilvēcīgi iespējams? Tāpat bija Viņam. Cilvēki no tevis paņem vairāk nekā dod? Jēzus tevi saprot. Tavi pusaudži tev neklausa? Tavi skolnieki necenšas? Jēzus zina, kā tu jūties.

24.10.2006

AldisUdris

Dievs redz visu mūsu dzīvi kopumā – no sākuma līdz beigām. Trīsdesmit gadu vecumā Viņš var ļaut mums piedzīvot vētru tāpēc, lai sešdesmit gadu vecumā mēs spētu izturēt orkānu. Instruments ir derīgs tikai tad, ja tas ir pienācīgā kārtībā. Neasu zāģi un saliektu skrūvgriezi ir nepieciešams savest kārtībā, tāpat arī mūs. Labs meistars rūpējas par saviem darbarīkiem. Tāpat arī Dievs. … Read More

26.01.2004

AldisUdris

Kad pienāks tavas dzīves pēdējās dienas, kas būs tā lieta, kuru tu vēlēsies visvairāk? … Vai tu ilgosies apskaut savu augstskolas diplomu? Vai tu lūgsi, lai tev palīdz nokļūt garāžā un ļauj vēl kādu mirkli pasēdēt tavā automašīnā? Vai tu gūsi mierinājumu pārlasot savas ienākumu deklarācijas? Vissvarīgākie taču tajā brīdī būs cilvēki. Ja attiecībām būs vislielākā nozīme TAD, vai tām … Read More

30.12.2003

AldisUdris

Gudrs tas cilvēks, kurš attiecībām piešķir lielāku nozīmi nekā lietām. Daudzi bagāti cilvēki ir nomiruši kā visskumjākie nabagi tikai tādēļ vien, ka savu dzīvi veltījuši mantai, nevis cilvēkiem. Un daudzi nabagi no dzīves ir atvadījušies kā vislielākie bagātnieki tāpēc, ka ir mīlējuši savus kaimiņus.

29.10.2003

AldisUdris

Bībelē nav sniegtas pat visniecīgākās ziņas par to, ka būtu bijis kāds cilvēks, kas baidītos tuvoties Jēzum. Bija kādi, kas Viņu izsmēja. Bija kādi, kas Viņu apskau–da. Bija kādi, kas Viņu pārprata. Bija arī kādi, kas Viņu vienkārši cienīja. Taču nebija neviena, kas Viņu uzskatīja par pārāk svētu vai pārāk dievišķu, vai pārāk sarežģītu, lai Viņam pieskartos. Nebija neviena cilvēka, … Read More

19.08.2003

AldisUdris

Kā tu vari izmainīt savu sirdi? Jēzus savu plānu izklāstīja Kalna svētrunā. Pirmais solis ir nabadzības atzīšana: “Svētīgi garā nabagie”. Dieva prieku saņem nevis tie, kas ir to nopelnījuši, bet gan tie, kas atzīst, ka viņiem tas nepienākas. Mēs sastopam prieku, kad atstājam sava lepnuma cietumu un nožēlojam savu sacelšanos pret Dievu.

10.06.2003

AldisUdris

Piedot nozīmē atvērt cietuma durvis, lai kādu atbrīvotu, … un atklāt, ka tu pats biji ieslodzītais.

16.05.2003

AldisUdris

Ticība bieži vien dzimst bailēs. Mēs nākam pie Kristus savu vislielāko vajadzību brīžos. Tad mēs atstājam savu “labo darbu laivu”. Daži no mums, atšķirībā no Pētera, nekad neskatās atpakaļ. Savukārt citi, gluži tāpat kā Pēteris, sajūt vēju un izbīstas. Mēs sākam grimt. Ar savām galvām tik tikko virs ūdens, mums ir jāizdara lēmums. Mēs zinām Pētera izvēli: “Kungs, glāb mani!” … Read More

17.03.2003

AldisUdris

Es izvēlos pacietību… Es nepievērsīšu pārlieku lielu uzmanību šīs pasaules neērtībām. Tā vietā lai dusmotos uz to, kurš ieņem manu vietu, es viņu iedrošināšu un atbalstīšu. Tā vietā lai sūdzētos, ka rindā jāgaida pārāk ilgi, es pateikšos Dievam, ka Viņš man aizvien piešķir mirkļus lūgšanai. Tā vietā lai nikni savilktu dūri pret jauniem uzdevumiem, es tiem stāšos pretī ar prieku … Read More