21.08.2013

AldisUdris

Cilvēki saka: “Atstāj savas problēmas pagātnē.” Bet kur atrodas pagātne? Vai tā ir kāda cita pasaule starp laiku un mū˛ību? Nē. Pagātne ir mūsos. Vienīgais veids, kā mēs varam atstāt savas pagātnes sāpes un grēkus, ir atdot tos Kristum. Jo pagātni nevar aizmirst, to var vienīgi piedot un atpirkt.

18.10.2005

AldisUdris

Esmu atklājis, ka liela daļa no tās garīgās izaugsmes, kuru man ļauts piedzīvot, nāk nevis nepastarpināti no Dieva, bet gan no spējas pazemoties un dzirdēt, kā Viņš runā caur nepilnīgiem cilvēkiem. Patiesībā, esmu sapratis, ka Dievam patīk savu daudzveidīgo gudrību apslēpt ļoti dažādos cilvēkos. Jo vairāk es kļūstu pazemīgs attiecībā pret citiem, jo plašāka kļūst mana izpratne par Dievu.