26.04.2019.

Ieva

Evaņģēlijs ir gaisma, bet tikai Gars dod redzi.