15.06.2011

AldisUdris

Tad, kad tev nav neviena palīga, ieraugi savus palīgus Dievā. Tad, kad tev ir daudz palīgu, ieraugi visos savos palīgos Dievu.

19.01.2011

AldisUdris

Nest Kunga nastas un atvērt Viņam durvis ir lielāks gods nekā būt valdniekam starp ļaundariem.

11.01.2011

AldisUdris

Baušļi ir domāti paštaisnajiem, lai satriektu viņu lepnumu; Evaņģēlijs ir domāts pazudušajiem, lai atņemtu viņu izmisumu.

12.07.2010

AldisUdris

Es zinu tikai to: ja Viņš nebūtu mani meklējis, es pats nekad nebūtu atnācis pie Viņa.

30.03.2010

AldisUdris

Atbilstoši Svētajiem rakstiem, neapstrīdams fakts ir tas, ka Kristus ir miris par bezdievīgajiem laikā, kad tie vēl bija bezspēcīgi (Rom 5:6). Tu šos vārdus varbūt esi dzirdējis simtiem reižu, bet tu tos tomēr vēl neesi sapratis. Tajos ir kaut kas iedrošinošs, vai tas nav tiesa? Jēzus nemira mūsu taisnīguma, bet gan mūsu grēku dēļ. Viņš nenāca mūs glābt tāpēc, ka … Read More

29.01.2010

AldisUdris

Patiesa ticība ir pārdabīga sākumā, pārdabīga turpinājumā un pārdabīga beigās. Tas ir pilnīgs Dieva darbs. Ir ļoti nepieciešams, lai Dieva roka vienmēr būtu izstiepta.

4.03.2009

AldisUdris

Sliktu ēdienu var uzlabot labas sarunas, un labu ēdienu var neatgriezeniski sabojāt sliktas sarunas.

15.01.2009

AldisUdris

Pateicoties neatlaidībai, gliemezis sasniedza Noasa šķirstu.

30.04.2007

AldisUdris

Es zinu tikai to: ja Viņš nebūtu mani uzmeklējis, es pats nekad nebūtu atnācis pie Viņa.

8.02.2007

AldisUdris

Patīk mums tas vai nē, lūgšana ir Debesu valstības pirmais likums. Tavs Debesu Tēvs ir pārāk labs, lai būtu nelaipns un pārāk gudrs, lai pieļautu kļūdas.