Aizbalkona zāles renovācija

…uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
/Jēzus/

Dievs mums ir dāvājis draudzi – mūsu mīļo Mateju. Vietu, kur katrs var atrast ko sirdij tuvu. Tā ir vieta, kur kādā īpašā veidā sastapties ar Dievu un iegūt piepildījumu.

Dievnams ir celts 1902. gadā, un Aizbalkona zāle kopš tā laika ir kalpojusi kā telpa, kur noturēt dažādus ārpusdievkalpojuma pasākumus. Padomju laikā telpa tika pielāgota augošā kora vajadzībām. Tika ierīkoti stacionāri podesti un telpa zaudēja tās multifunkcionālās īpašības, kopš tā laika šī telpa nav pieredzējusi remontu.

Pirms nepilna gada, 2021. gada pavasarī, ilgi lolotā ideja par Aizbalkona zāles remontu kļuva daudz reālāka, tika saskaņots projekts, aprēķinātas izmaksas. No idejas radās konkrēts plāns – veidot siltu, gaišu un piemērotu telpu draudzes vajadzībām (Alfa Kursam, sadraudzības vakariem, jauniešu vakariem, Laulāto kursam un daudziem citiem būtiskiem kristīgas draudzes notikumiem).

AR LIELU PRIEKU UN PATEICĪBU VARAM TEIKT, KA PATEICOTIES JUMS, MĪĻĀ DRAUDZE – IKVIENAM, KURŠ  ZIEDOJIS SAVU LAIKU, LŪGŠANAS, ZINĀŠANAS UN LĪDZEKĻUS, ESAM REALIZĒJUŠI SĀKOTNĒJO IECERI!

Aizbalkona zāle tika pabeigta, kā iepriekš solīts, līdz 2021. gada Ziemassvētkiem. 1. kārtā, kā plānots, būtiski mainīts zāles izvietojums, atjaunota grīda, sienas, nomainīta apkures sistēma, iegādātas mēbeles un iekārtojums, skaņas un gaismas aprīkojums. Esam iekļāvušies arī aprēķinātajās izmaksās (50000 Eiro).

Šobrīd zāle jau kalpo Dieva darbam – tajā norisinās 2022. gada Alfa kurss, kas pulcē cilvēkus gan klātienē, gan attālināti, gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Zālē notiek arī jauniešu dievkalpojumi un pavasarī gaidāms Laulāto kurss.

Ļoti gaidām laiku, kad stingrie ierobežojumi Covid-19 dēļ tiks atcelti un varēsim ikvienu aicināt uz kopīgu sadraudzību, lai pateiktos par ieguldīto un paveikto, kopīgi slavētu Dievu par viņa svētīgo darbu mūsu draudzē.

Priekšā vēl 2. šī projekta kārta (20000 Eiro), kuras ietvaros plānots realizēt tehnisko nodrošinājumu zālē, iegādāties “balto galdu” jeb skaņas, gaismas un projekcijas pulti, novietni virsdrēbēm un nelielu virtuvīti trauku nomazgāšanai un uzglabāšanai. 3. kārtā plānots iegādāties durvis skaņas slāpēšanai, lai zāle kalpotu par atbilstošu vietu gan ierakstiem, gan klātienes nepieciešamībām.

Mēs ļoti ceram, ka Aizbalkona zāle kļūs par vietu, kur daudzu cilvēku dzīves tiks mainītas!

Tas ir iespējams ar Dieva svētību un jūsu finansiālo atbalstu.

Pateicībā
Rīgas Mateja draudzes garīdznieki
Ainars Baštiks
Edgars Deksnis
Matīss Babrovskis

Rīgas Mateja draudzes valde
Hardijs Rozenfelds
Egīls Grigs
Lauris Grīns

Rīgas Mateja baptistu draudze
Matīsa iela 50b, Rīga, LV-1009, Latvija

Reģistrācijas Nr. 90000299733

A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA000140J036467

Paldies par atbalstu! Esiet svētīti!