Aizbalkona zāles renovācija

…uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
/Jēzus/

Dievs mums ir dāvājis draudzi – mūsu mīļo Mateju. Vietu, kur katrs var atrast ko sirdij tuvu. Tā ir vieta, kur kādā īpašā veidā sastapties ar Dievu un iegūt piepildījumu.

Dievnams ir celts 1902. gadā un Aizbalkona zāle kopš tā laika ir kalpojusi kā telpa, kur noturēt dažādus ārpusdievkalpojuma pasākumus. Padomju laikā telpa tika pielāgota augošā kora vajadzībām. Tika ierīkoti stacionāri podesti un telpa zaudēja tās multifunkcionālās īpašības, kopš tā laika šī telpa nav pieredzējusi remontu.

Draudze ir ne tikai organizācija, bet arī organisms, kas turpina veidoties. Un šobrīd mēs redzam vajadzību pēc telpas, kas būtu pieejama grupām līdz 100 cilvēkiem, tāpēc Aizbalkona zāle ir jāuzlabo un jāpielāgo šī brīža vajadzībām.

Tā būs vieta, kur cilvēku dzīves tiks mainītas – Aizbalkona zālē varēs notikt Alfa Kurss, vīriešu un sieviešu vakari, jauniešu vakari, Laulāto kurss un daudzi citi dzīvi mainoši notikumi.

Renovācijas procesā tiks veikts pilnvērtīgs telpas remonts, kas ietver sienu, griestu, grīdas renovāciju, santehnikas un elektroinstalāciju nomaiņu, kā arī telpas akustikas korekcijas, lai telpā brīvi varētu notikt gan apskaņojami pasākumi, gan mazo grupu tikšanās.
Projekta pirmās kārtas izmaksas plānotas aptuveni 35 000 eiro, bet projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 50 000 eiro apmērā.

Mēs ticam, ka jau šajos Ziemassvētkos Aizbalkona zāle būs pabeigta.

Tas ir iespējams ar Dieva svētību un jūsu finansiālo atbalstu.

Pateicībā
Rīgas Mateja draudzes garīdznieki
Ainars Baštiks
Edgars Deksnis
Matīss Babrovskis

Rīgas Mateja draudzes valde
Hardijs Rozenfelds
Egīls Grigs
Lauris Grīns

Ziedojumu projekts, ko vēlies atbalstīt
Ziedot naudu
Lūdzu, izvēlies summu, ko ziedot, vai nosaki savu ziedojuma apmēru
Mani dati
Lūdzu, pārbaudiet nosaukuma lauku
Lūdzu, pārbaudiet e-pasta adresi
Pabeigt
Pabeidz ziedojumu, izvēloties savu banku
Ziedojumus nodrošina
Ziedojumu projekts, ko vēlies atbalstīt
Pabeigt
Pabeidz savu ziedojumu izvēloties savu banku
Ziedojumus nodrošina

Rīgas Mateja baptistu draudze
Matīsa iela 50b, Rīga, LV-1009, Latvija

Reģistrācijas Nr. 90000299733

A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV66HABA000140J036467

Paldies par atbalstu! Esiet svētīti!