50 dienas līdz kristībām un kristietībai – Vasarsvētki

Vasarsvētki lielai daļai kristiešu saistās ar kristībām. Arī Mateja draudzē šajā dienā svin kristību dievkalpojumu, tomēr šī svētku diena, ko baznīca atzīmē aptuveni 50 dienas pēc Lieldienām, ir vēl daudz kas vairāk.

Dienas, ko Jēzus pēc augšāmcelšanās no kapa pavada ar saviem mācekļiem, ir laiks, kurā Viņš  sagatavo savus sekotājus, pirmos kristiešus, turpmākajam darbam laikā, kad miesiskā veidolā starp tiem nevarēs būt. Bībelē Apustuļu darbu grāmatā aprakstīts, ka šis laiks noslēdzas ar Jēzus uzņemšanu debesīs un vēlāk mācekļu kristībām ar Svēto Garu, kas nāk pār tiem un dod tiem spēju runāt mēlēs, tā ka ikviens, kas tai laikā atradies Jeruzālemē, tos sapratis savā dzimtajā valodā.

Lai arī šis brīnumainais notikums – Svētā Gara nākšana pār mācekļiem – izraisījis ne vien izbrīnu, pārbīli, ticības piedzīvošanu, bet arī izzobošanu un neticību, tomēr mēs joprojām varam piedzīvot tā augļus, jo kristietība ir dzīva arī šodien. Šo notikumu var saukt arī par kristīgās baznīcas dzimšanu. Jēzus sagatavoja pirmos kristiešus un sagatavo arī ikvienu no mums caur kristību un Svētā Gara piedzīvošanu tapt par Kristus sekotājiem.

Dievs dāvina mums un aicina mūs saņemt Svēto Garu arī caur kristību, bet vēl vairāk – paturēt to un lietot Dieva godam katru dienu, daloties ar šo dāvanu, turpinot Kristus iesākto darbu šeit uz zemes un nesot tālāk Kristus vēsti mīlestībā un gudrībā. Kristietība ir piedzīvojusi dažādus laikus, bet Kristus vēsts ir mūs sasniegusi, pateicoties arī 12 apustuļiem.

Šodien komunikāciju un informāciju tehnoloģiju pārpilnajā laikā vēstījuma nodošana un saņemšana ir vienkārša un iespējas ir gandrīz bezgalīgas, lai veiksmīgi komunicētu, tomēr tikai Svētais Gars mums dod unikālu iespēju runāt piepildīti, būt īstā un sirsnīgā komunikācijā, nodot Dieva vārdu tieši sirdīs, uzrunāt tās un turpināt Kristus pirmo mācekļu iesākto darbu.

Rakstu sagatavoja Dārta Sīka